Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Aanpassing WAS van de baan
13-11-2015

In eerdere artikelen berichtten we over de voorgenomen aanpassing van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Het ministerie van VWS had aangegeven enkele zaken in het WAS aan te willen passen. De belangrijkste aanpassing betrof de periodiciteit van de keuring van speeltoestellen. Echter, het grootste deel van de aanpassingen is mede door de kritische houding van de aangewezen keurende instanties van tafel. Een klein aantal zaken wordt wel in het WAS aangepast.

Lees meer
Overheid stopt met beoordeling van keurmerken
16-10-2015

De lijst met betrouwbare keurmerken op de overheidswebsite Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) gaat verdwijnen. De keurmerkenlijst bevat alle keurmerken die zich bij Consuwijzer hebben aangemeld en bij een beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) aan een aantal zorgvuldigheidseisen bleken te voldoen. Elk keurmerk op de lijst is voorzien van een score die aangeeft in welke mate aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Bij de beoordeling van een keurmerk kijkt de RvA niet naar de hoogte van de eisen waaraan de goedgekeurde producten of diensten moeten voldoen. Evenals bij andere keurmerken moet de consument dus zelf nagaan wat de keuringseisen zijn. Uit de score op Consuwijzer kan hij/zij afleiden hoe zorgvuldig het keurmerk wordt beheerd.

Lees meer
Opleidingen voor kwaliteit in de kinderopvang
25-09-2015

Het Keurmerkinstituut verleent niet alleen HKZ en ISO-certificaten in de kinderopvang, maar het heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitsmanagement en interne audits. De training intern auditten voor gevorderden focust op concrete meerwaarde voor het management. De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' bevat nu ook een module over 'lean' (= slanke) managementsystemen. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland.

Lees meer
KindStart Beurs
25-09-2015

Dit jaar zal het Keurmerkinstituut aanwezig zijn op de huisbeurs voor de kinderopvang KindStart. Op 7 oktober 2015 wordt deze beurs gehouden in de Broodfabriek te Rijswijk en op 28 oktober 2015 in het Fries Congrescentrum te Drachten. De beurs is gratis toegankelijk. Het Keurmerkinstituut zal daar een stand bemannen waar u onze deskundige medewerkers vragen kunt stellen die te maken hebben met kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang.

Lees meer