Nederlands    English
Nieuwe Jeugdwet heeft grote gevolgen voor gemeenten
09-04-2014

Met ingang van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit gaat gepaard met de overheveling van miljarden euro's van rijk en provincies naar de gemeente-begrotingen. "De jongens van openbare werken zullen een toontje lager moeten zingen", aldus Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector. De grote uitdaging is het handhaven van aantrekkelijke speelvoorzieningen met zo weinig mogelijk ambtelijke inspanning en een beperkt budget.

Lees meer
Norm voor drijvende luchtkussens
09-04-2014

Speeltoestellen worden doorgaans beoordeeld volgens NEN-EN1176, skatebanen volgens NEN-EN14974 en voor luchtkussens bestaat norm NEN-EN14960. Deze norm is ontwikkeld voor kussens met als hoofdactiviteit glijden en springen en die geplaatst zijn op een harde ondergrond. Deze luchtkussens mogen niet zomaar in water gelegd worden. Voor luchtkussens op het water gelden andere normen.

Lees meer
Nieuwe versie eisenpakket PGB bureaus
17-02-2014

Het onlangs herziene EP 153 Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus (volgnummer 2) is onlangs bekrachtigd door het Keurmerkinstituut. De interpretatietoelichtingen uit het eerder uitgegeven interpretatiedocument zijn nu in het eisenpakket geïntegreerd. De eisen voor financieel beheer zijn vervangen door nieuwe eisen en er zijn aanvullende kwaliteitseisen opgenomen.

Lees meer
Keurmerk gezinshuizen voor het eerst uitgereikt
11-02-2014

Drie gezinshuizen hebben op 5 februari 2014 het nieuwe Keurmerk Gezinshuizen ontvangen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Het wordt verleend op basis van een ISO 9001-certificaat van het Keurmerkinstituut. Het Keurmerk Gezinshuizen is een initiatief van de Alliantie Kind in Gezin.

Lees meer