Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
In memoriam Karin van Dam
13-04-2016

Op 11 april jl. is onze collega Karin van Dam (hoofdauditor) na een lang ziekbed overleden. Bijna een jaar geleden hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was, en daarna ging haar conditie langzaam achteruit. In de persoonlijke contacten bleek haar geest echter tot het laatst toe ongebroken, en dat was typerend voor de Karin die ruim vier jaar onze collega was.

Lees meer
Waarmerk Drempelvrij voor toegankelijke websites
13-04-2016

Websites die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Stichting drempelvrij.nl worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij. Dit is van belang voor ouderen, mensen met een beperking, maar ook voor 'gewone' bezoekers van uw site. Het Keurmerkinstituut kan dit keurmerk nu ook verlenen. Lees verder over de voordelen van het Waarmerk, de reeds gecertificeerde websites, en de foto van de ondertekening van het contract met Drempelvrij.

Lees meer
Informatiebeveiliging: ervaringen met de quick scan
13-04-2016

Medio februari 2016 stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (v/h College Bescherming Persoonsgegevens) een open brief aan bestuurders van zorginstellingen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van patiƫntgegevens. Even later gaf de NPCF een zelfde signaal. Het Keurmerkinstituut merkt dat de belangstelling voor informatiebeveiliging in de zorg snel toeneemt: voor onze nieuwe cursus 'Starten met ...' hebben we al snel meerdere data moeten plannen, en de eerste quick scans en proefaudits zijn uitgevoerd. Wat komen onze auditoren daarbij zoal tegen?

Lees meer
Waarmerk Drempelvrij nu ook aan te vragen bij Keurmerkinstituut
25-03-2016

Vanaf april 2016 beoordeelt het Keurmerkinstituut de toegankelijkheid van websites aan de hand van de criteria van de Stichting drempelvrij.nl. Websites die hieraan voldoen worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij.

Lees meer