Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Bespeelbare objecten buiten het WAS
02-02-2015

Het Keurmerkinstituut krijgt steeds meer vragen over het bespelen van objecten in de openbare ruimte die niet onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) vallen. Doorgaans zijn het gemeentes die er zeker van willen zijn dat deze speelelementen, ondanks dat ze niet onder het WAS vallen, toch veilig zijn. Het Keurmerkinstituut heeft inmiddels beoordelingen en risicoanalyses uitgevoerd van vele bespeelbare kunstwerken, een voetgangersbrug, een waterpartij om een eiland, een pier in de haven van Rotterdam, voetbalkooien en hekwerken. Echter, ook fabrikanten, zoals Nijha, laten bespeelbare objecten certificeren.

Lees meer
Opleidingen voor kwaliteit in zorg + welzijn
13-01-2015

Het Keurmerkinstituut verleent niet alleen jb/jr-, HKZ-, EN 15224 en ISO-certificaten, maar het heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitsmanagement en interne audits. De training intern auditen voor gevorderden focust nu op concrete meerwaarde voor het management. De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' trekt veel belangstelling, en voorziet duidelijk in een behoefte. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland.

Lees meer
Klachten over jeugdbescherming en jeugdreclassering
13-01-2015

Onder de nieuwe Jeugdwet zullen de organisaties belast met jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) net als voorheen te maken krijgen met ouders die vinden dat ze niet correct of rechtvaardig zijn behandeld. Als certificerende instelling onderzoekt het Keurmerkinstituut wel hoe de jb/jr-organisaties omgaan met klachten, maar het fungeert niet als beroepsinstantie voor individuele klagers.

Lees meer
Norm voor informatiebeveiliging in de zorg nu gratis
13-01-2015

Aanbieders van jeugdzorg, wijkteams, gemeenten en andere organisaties in de zorg kunnen nu zonder externe kosten nagaan of hun systemen voldoen aan de actuele eisen voor informatiebeveiliging in de norm NEN 7510. Zaken als de toegang tot cliƫntendossiers en het waarborgen van het beroepsgeheim worden steeds belangrijker, nu de professionele keten opnieuw wordt ingericht. Het Keurmerkinstituut kan een (proef)audit uitvoeren aan de hand van eisen in de norm NEN 7510.

Lees meer