Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Opleidingen voor kwaliteit in zorg + welzijn
13-01-2015

Het Keurmerkinstituut verleent niet alleen jb/jr-, HKZ-, EN 15224 en ISO-certificaten, maar het heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitsmanagement en interne audits. De training intern auditen voor gevorderden focust nu op concrete meerwaarde voor het management. De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' trekt veel belangstelling, en voorziet duidelijk in een behoefte. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland.

Lees meer
Klachten over jeugdbescherming en jeugdreclassering
13-01-2015

Onder de nieuwe Jeugdwet zullen de organisaties belast met jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) net als voorheen te maken krijgen met ouders die vinden dat ze niet correct of rechtvaardig zijn behandeld. Als certificerende instelling onderzoekt het Keurmerkinstituut wel hoe de jb/jr-organisaties omgaan met klachten, maar het fungeert niet als beroepsinstantie voor individuele klagers.

Lees meer
Norm voor informatiebeveiliging in de zorg nu gratis
13-01-2015

Aanbieders van jeugdzorg, wijkteams, gemeenten en andere organisaties in de zorg kunnen nu zonder externe kosten nagaan of hun systemen voldoen aan de actuele eisen voor informatiebeveiliging in de norm NEN 7510. Zaken als de toegang tot cliƫntendossiers en het waarborgen van het beroepsgeheim worden steeds belangrijker, nu de professionele keten opnieuw wordt ingericht. Het Keurmerkinstituut kan een (proef)audit uitvoeren aan de hand van eisen in de norm NEN 7510.

Lees meer
Verplichte certificaten onder de nieuwe Jeugdwet uitgereikt
13-01-2015

In aanwezigheid van staatssecretaris Teeven hebben 17 organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) het certificaat ontvangen dat zij nodig hebben om hun werk in 2015 te mogen voortzetten. Het Keurmerkinstituut, dat hiertoe door de overheid is aangewezen, heeft deze certificaten op 18 december 2014 uitgereikt (zie foto). De jb/jr-certificaten zijn verplicht gesteld in de nieuwe Jeugdwet, waarvan de invoering van diverse onderdelen met veel maatschappelijke discussie gepaard gaat. Het certificatietraject was voor de meeste aanvragers een intensieve en spannende aangelegenheid.

Lees meer