Nederlands    English
Nieuwe versie eisenpakket PGB bureaus
17-02-2014

Het onlangs herziene EP 153 Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus (volgnummer 2) is onlangs bekrachtigd door het Keurmerkinstituut. De interpretatietoelichtingen uit het eerder uitgegeven interpretatiedocument zijn nu in het eisenpakket geïntegreerd. De eisen voor financieel beheer zijn vervangen door nieuwe eisen en er zijn aanvullende kwaliteitseisen opgenomen.

Lees meer
Keurmerk gezinshuizen voor het eerst uitgereikt
11-02-2014

Drie gezinshuizen hebben op 5 februari 2014 het nieuwe Keurmerk Gezinshuizen ontvangen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Het wordt verleend op basis van een ISO 9001-certificaat van het Keurmerkinstituut. Het Keurmerk Gezinshuizen is een initiatief van de Alliantie Kind in Gezin.

Lees meer
Stichting Veilig Spelen nieuwe stijl
11-02-2014

Stichting Veilig Spelen brengt de SVS-examens vanaf april 2014 onder bij het centrum voor beroepsgerichte examinering Explain. Doordat de examinering door middel van computers zal worden afgenomen kunnen er meerdere examenmomenten dan tot nu toe gebruikelijk worden aangeboden.

Lees meer
Wat is veilig als normen ontbreken?
11-02-2014

Een speeltoestel dat aan de Europese normen voldoet, voldoet in principe ook aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Overeenstemming met het WAS kan ook worden aangetoond met behulp van een risico-analyse. Deze methode is ook geschikt om de speelomgeving op veiligheid te beoordelen. Eerder al heeft het Keurmerkinstituut analyses uitgevoerd van een speelomgeving, brug, pier, zitmeubel en diverse speeltoestellen. Momenteel is het Keurmerkinstituut bezig de (on)veiligheid van een door water omringd speeleiland in kaart te brengen.

Lees meer