Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Gaan lean management, zelfsturende teams samen met certificatie?
31-08-2015

Lean management richt zich op het verbeteren van processen door het tegen gaan van verspilling (lean = slank). Zelfsturende of zelforganiserende teams zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor hun doelen, werkwijze en interne taakverdeling. Lean management en zelfsturing worden soms samen toegepast, en ook wel eens door elkaar gehaald. Beide organisatiebesturingsmodellen zijn onderdeel van het aanbod van 'In voor zorg', het door de overheid opgezette programma voor kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. Lean management en zelfsturende teams zijn goed te combineren met een ISO 9001- of HKZ-certificaat, mits een aantal valkuilen wordt vermeden.

Lees meer
HKZ-certificaat voor kleine organisaties is zeer gewild
31-08-2015

Eind 2010 lanceerde de Stichting HKZ het certificatieschema voor kleine organisaties. Inmiddels zijn er 114 certificaathouders, waarvan 40% heeft gekozen voor het Keurmerkinstituut als certificatie-instelling. Met dit certificaat kunnen kleine aanbieders van zorg en welzijn hun ketenpartners en financiers (gemeenten, zorgkantoren) op een pragmatische manier overtuigen van hun kwaliteit. En als ze groter worden is de overstap naar een certificaat voor grotere organisaties (HKZ of ISO) relatief eenvoudig.

Lees meer
Certificatie van kwaliteit of cliëntveiligheid: wat zijn de verschillen?
31-08-2015

Zorgaanbieders die een veiligheidsmanagementsysteem hebben ingevoerd kunnen hiervoor een certificaat verwerven op basis van het HKZ-schema cliënt/patiëntveiligheid. Het Keurmerkinstituut is hiervoor onlangs geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Tot nu toe zijn er in totaal ca. 70 keer zoveel HKZ-certificaten uitgegeven voor kwaliteit (3725) als voor cliëntveiligheid (53). Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)?

Lees meer
Opleidingen voor kwaliteit in zorg + welzijn
31-08-2015

Het Keurmerkinstituut verleent niet alleen HKZ-, EN 15224 en ISO-certificaten, maar het heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitsmanagement en interne audits. De training intern auditen voor gevorderden focust op concrete meerwaarde voor het management. De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' bevat nu ook een module over 'lean' (= slanke) managementsystemen en zelfsturende teams. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland.

Lees meer