Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
MVO-certificatie nu ook mogelijk bij Keurmerkinstituut
08-01-2015

Steeds meer organisaties in zorg en welzijn nemen de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op in hun bedrijfsvoering. Als partner van Stichting De MVO-Wijzer kan het Keurmerkinstituut deze organisaties nu een gezaghebbend MVO-certificaat verstrekken. De criteria hebben onder andere betrekking op integriteit, transparantie, arbeidsomstandigheden, milieu, en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving.

Lees meer
Accreditatie voor NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg)
08-01-2015

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het Keurmerkinstituut onlangs geaccrediteerd voor de norm NEN-EN 15224, die ook wel 'ISO voor de zorg' wordt genoemd. Deze norm is een uitwerking van ISO 9001 voor de gehele zorgsector. Daardoor zijn de criteria iets globaler geformuleerd dan in de HKZ-schema's, die zijn toegesneden op afzonderlijke zorgsectoren. Het Keurmerkinstituut, dat al zes certificaten heeft uitgereikt, geeft een informatieblad uit waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de hier genoemde normen/schema's worden toegelicht.

Lees meer
Nieuw keurmerk voor gezinshuizen (jeugdhulp)
08-01-2015

Uit huis geplaatste kinderen hebben recht op goede zorg. De Alliantie Kind in Gezin heeft hiertoe een keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld, waarin de kwaliteit van de opvang en begeleiding van het kind centraal staat. Het Keurmerkinstituut is gecontracteerd voor het uitvoeren van de audits. Tientallen gezinshuizen bereiden zich momenteel voor op de audit; tot nu toe zijn ca. 20 huizen gecertificeerd (volg de onderstaande link).

Lees meer
Norm voor informatiebeveiliging in de zorg nu gratis
08-01-2015

Verzorgingshuizen, jeugdzorgaanbieders, ggz-instellingen en andere organisaties in de zorg kunnen nu zonder externe kosten nagaan of hun systemen voldoen aan de actuele eisen voor informatiebeveiliging in de norm NEN 7510. Zaken als de toegang tot cliƫntendossiers en het waarborgen van het beroepsgeheim worden steeds belangrijker, nu zowel patiƫntenorganisaties als het College Bescherming Persoonsgegevens zich op dit onderwerp storten. Het Keurmerkinstituut kan een (proef)audit uitvoeren aan de hand van eisen in de norm NEN 7510.

Lees meer