Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Samenwerking Alliantie Erkende PGB-Bureaus en Keurmerkinstituut
25-11-2015

Het Keurmerkinstituut heeft deze zomer een overeenkomst gesloten met de branche-organisatie Alliantie Erkende PGB-Bureaus (AEP). De overeenkomst behelst het onafhankelijk toetsen van AEP-leden aan de nieuw ontwikkelde lidmaatschapsvoorwaarden. In de praktijk betekent dit dat het keurmerk "Goedgekeurd PGB-Bureau" van het Keurmerkinstituut na een overgangsperiode zal verdwijnen. 

Lees meer
Cursusdata Spelen 2016
13-11-2015

Het Keurmerkinstituut verzorgt cursussen voor beginners en deskundigen op het gebied van spelen. Het aanbod betreft naast de standaard opleidingen ook cursussen op het gebied van beleid, inrichting en bewonersparticipatie. Ook als voorbereiding op de examens van de Stichting Veilig Spelen kunt u een cursus volgen die speciaal op het examen is gericht. De cursusdata voor 2016 zijn bekend. Bij tijdige inschrijving voor cursussen en opleidingen in 2016 gelden aantrekkelijke kortingen. Tot 1 maart ontvangt u in ieder geval bij vermelding van de code "Winter 2015" 10% winterkorting. Schrijft u zich nu in dan ontvangt u een korting van 10%. Vermeld bij uw inschrijving "Winter 2015".

Lees meer
Terugkomdag Stichting Veilig Spelen succesvol
13-11-2015

Op 14 oktober jl. is de eerste terugkomdag van Stichting Veilig Spelen gehouden. Circa 60 geregistreerde SVS-inspecteurs waren present en luisterden aandachtig naar het welkomswoord van de wethouder van Amersfoort. Hij gaf aan dat om in zijn gemeente te mogen inspecteren een SVS-registratie nodig is. De presentaties van Herwin Kloosterman (Repcon en bestuurslid SVS), Erna van de Wiel (Staatsbosbeheer) en Eric Bloemendaal (NVWA) gingen respectievelijk over de geschiedenis en toekomst van SVS, natuurlijk spelen en de NVWA-gedachte over inspecteren. Uit de middagdiscussie kwamen interessante zaken naar voren.

Lees meer
Familieschommels verboden in België
13-11-2015

Familieschommels met starre ophangelementen zijn sinds oktober 2015 niet meer toegestaan in België. In dit land, maar ook in Nederland, is de markt al lange tijd verdeeld over de veiligheid van dit soort speeltoestellen. In Nederland zijn enkele familieschommels gecertificeerd die voorzien zijn van beschermingsmiddelen, afzethekjes en stootblokken. België heeft echter geoordeeld dat dit niet voldoende is om de veiligheid van het spelende kind te waarborgen en heeft een aantal verstrekkende maatregelen genomen.

Lees meer