Nederlands    English
Keurmerk voor sociaal-economisch betrokken ondernemen (SEBO)
07-07-2014

Bedrijven in Zoetermeer die het SEBO-keurmerk voor sociaal-economisch betrokken ondernemen mogen voeren hebben een streepje voor bij aanbestedingen van de gemeente. Het Keurmerkinstituut heeft Zoetermeer ondersteund bij de professionalisering van het keurmerk, en gaat nu ook de aanvragers van het SEBO-keurmerk toetsen. Een van de betrokken ondernemers zegt: 'Er zijn teveel mensen die praten over maatschappelijk betrokken ondernemen en het niet doen. Als je een SEBO-keurmerk ziet, weet je dat het goed zit.'

Lees meer
Eerste mijlpaal in verplichte certificatie onder de Jeugdwet
24-05-2014

Op 23 mei 2014 heeft het Keurmerkinstituut vastgesteld dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam als eerste organisatie voldoet aan de normen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de nieuwe Jeugdwet. Alle regionale Bureaus Jeugdzorg en enkele landelijk werkende instellingen moeten vanaf 1 januari 2015 zijn gecertificeerd, want zonder certificaat mogen gemeenten hen niet contracteren voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Veel aanvragers van het certificaat zijn volop bezig met reorganisaties en bezuinigingen, omdat de budgetten voor de jeugdzorg drastisch worden beperkt. Toch pakken ze het certificatietraject doortastend aan, en worden grote stappen gezet om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen.

Lees meer
Hoogste score voor twee keurmerken van Keurmerkinstituut
16-04-2014

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft twee keurmerken van het Keurmerkinstituut getoetst aan de criteria van Consuwijzer, het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Beide keurmerken, 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut' en 'Goedgekeurd Pgb-bureau', behaalden daarbij de hoogst mogelijke score. De keurmerken zijn toegevoegd aan de lijst met ca. 60 betrouwbare keurmerken van de Autoriteit Consument & Markt.

Lees meer
Wegwijzer Bodemmaterialen
09-04-2014

Al jaren is op de website van het Keurmerkinstituut een overzicht te vinden van valdempende bodemmaterialen die aan de normen NEN-EN1176/NEN-EN1177 voldoen. Dit overzicht geeft aan welke materialen geschikt zijn voor de verschillende valhoogtes. U kunt als klant zelf zoeken en een keuze maken tussen natuurlijke of kunstmatige materialen. De website is recentelijk aangepast. Nu kan gezocht worden op maximale valhoogte, type bodemmateriaal of leverancier.

Lees meer