Certificatie | Inspectie | Opleidingen

Nederlands    English
Herschrijven Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen uitgesteld
24-06-2015

Het ministerie van VWS is geruime tijd bezig het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen te herschrijven. Aanpassing van het WAS is nodig omdat een aantal zaken verandert. Zo zal de verplichting een logboek te hebben vervallen. Ook is het ministerie bezig in overleg met de markt een overzicht op te stellen van speeltoestellen die periodiek gecertificeerd moeten gaan worden. Daar waar tot op heden een eenmalige keuring voldoende is, zal in de toekomst een aantal complexere toestellen vaker gekeurd moeten worden. Wat is nu de consequentie van dit uitstel?

Lees meer
Opleidingen voor kwaliteit in zorg + welzijn
22-06-2015

Het Keurmerkinstituut verleent niet alleen HKZ-, EN 15224 en ISO-certificaten, maar het heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitsmanagement en interne audits. De training intern auditen voor gevorderden focust op concrete meerwaarde voor het management. De workshop 'Kwaliteitsmanagement op een hoger plan' bevat nu ook een module over 'lean' (= slanke) managementsystemen. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland.

Lees meer
Informatiebeveiliging in de zorg: nulmeting of certificaat?
22-06-2015

Zowel de publieke opinie als nieuwe regelgeving maken het onontkoombaar dat zorginstellingen hun informatiebeveiliging uitstekend op orde hebben. Zaken als de toegang tot cliƫntendossiers en het waarborgen van het beroepsgeheim kunnen niet meer worden overgelaten aan de ICT-afdeling en leveranciers van hard- en software. Door nieuwe wetgeving moeten organisaties datalekken nu verplicht melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, en kunnen ze hogere boetes krijgen dan voorheen. Het Keurmerkinstituut heeft diverse mogelijkheden om organisaties hiervoor te behoeden.

Lees meer
Volop keuze in certificaten voor managementsystemen
22-06-2015

Organisaties in zorg en welzijn kunnen kiezen uit drie normen als ze hun kwaliteitsmanagementsysteem willen laten certificeren. Dit zijn ISO 9001, NEN-EN 15224 (ISO voor de zorg), en een van de vele HKZ-schema's. Het Keurmerkinstituut heeft de overeenkomsten en verschillen op een rijtje gezet in een gratis te downloaden informatieblad. Daarnaast is er een groot aantal andere keurmerken en certificaten in de zorg; hiervan houdt het Keurmerkinstituut op zijn website een catalogus bij.

Lees meer