Nederlands    English
Attendeer anderen op deze nieuwsbrief
04-09-2014

Deze Nieuwsbrief Jeugdwet is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor de kwaliteit van de Nederlandse jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr). De nieuwsbrief is niet alleen interessant voor organisaties die jb/jr uitvoeren, maar ook voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten. U wordt uitgenodigd andere mogelijke belangstellenden te attenderen op deze nieuwsbrief.

Lees meer
Nieuw keurmerk voor gezinshuizen
04-09-2014

Uit huis geplaatste kinderen hebben recht op goede zorg. De Alliantie Kind in Gezin heeft hiertoe een keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het Keurmerkinstituut is gecontracteerd voor het uitvoeren van de audits. Tientallen gezinshuizen bereiden zich momenteel voor op de audit; tot nu toe zijn zeven huizen gecertificeerd (volg de onderstaande link).

Lees meer
Rolverdeling tussen inspecties en Keurmerkinstituut
04-09-2014

De instellingen die vanaf 2015 jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) uitvoeren moeten vanaf 1 januari a.s. beschikken over een wettelijk verplicht certificaat. Daarna zien zowel het Keurmerkinstituut als de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie toe op hun functioneren. Wat zijn de verschillen?

Lees meer
Certificatie onder de Jeugdwet ligt op schema
04-09-2014

Onder de nieuwe Jeugdwet, die ingaat op 1 januari 2015, moeten uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering een wettelijk verplicht certificaat verwerven. De overheid heeft het Keurmerkinstituut hiervoor aangewezen als certificatie-instelling. De audits zijn in februari 2014 begonnen, en de eerste organisaties zijn inmiddels positief beoordeeld (volg de onderstaande link).

Lees meer